Knowledge Base

Waarvoor zorgt MIA?

MIA is om de meldingsbereidheid te verhogen!!!
De gemeenschap wordt getergd door vele orde, rust en veiligheidsbedreigende situatie verstorende handelingen, nalaten en gebeurtenissen. Deze kunnen alleen effectief aangepakt worden door het verhogen van aantal meldingen door bewoners en professionals. Buurtbewoners durven echter niet te melden of denken dat melden ‘geen zin heeft.De durft om te melden wordt ondermijnd door angst voor wraak door plegers.

Hoe nu verder?

Het meldpunt anonieme informatie is er om gericht ingezet te worden voor het oplossen van alle veiligheidsbedreigingen die van de burgers het veiligheids-beschermingsgevoel wegnemen, die het woon en leef genot beperken, die de ontwikkeling en vrijheidsbeleving ondermijnen.

Meld anoniem, MIA is er voor mensen, door mensen en om mensen.