MIA toont informatie die is verzameld door autoriteiten of mensen uit de gemeenschap. Indien uw case of melding is afgehandeld, kun je een de-listing aanvragen. Belangrijk: Het de-listen houdt in dat informatie en content over jou wordt verwijderd. Voordat u een verzoek indient, is het belangrijk om te weten dat de status van de case dient te zijn afgehandeld. Hierna kun je een verzoek tot de-listing aanvragen.

De voorwaarden voor een de-listing request zijn als volgt:

  • De status van de case dient te zijn: afgehandeld, opgelost of reeds aangemeld.
  • De de-listing request dient persoonlijk te worden aangevraagd.
  • Bij minderjarigen kan de aanvraag geschieden door de ouders.
  • Het uploaden van eventueel additioneel bewijsmateriaal is noodzakelijk ter verificatie.
  • Het de-listen request wordt binnen 3 werk dagen in behandeling genomen.
1Aanvrager Informatie
2Case Informatie