OLIEVLEK SPREIDING SARAMACCADOORSTEEK SURINAMERIVIER

MIA ZOEKT

Recentelijk is de verspreiding van een olievlek ontdekt in het industrieel gebied tussen de Saramacca Doorsteek en een deel van de Suriname rivier landinwaarts. Heb je enige informatie?